De Maansikkel jouw therapeut in Gent Fabienne De Groote

Algemene voorwaarden

Deze website is zorgvuldig samengesteld. De raadpleging van deze website houdt de volledige kennisname van deze algemene voorwaarden in. Indien de gebruiker verdergaat met het raadplegen van de website, betekent dit dat de gebruiker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Binnen de praktijk worden geen diagnoses gesteld. Er wordt zoveel mogelijk multidisciplinair gewerkt om de cliënt de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft.

De tarieven die door De Maansikkel worden aangerekend variëren in functie van de aard van de geleverde diensten (o.m. type sessie/behandeling, opleiding, etc.). Behoudens andersluidende regeling, wordt het verschuldigd tarief onmiddellijk na afloop van een sessie of behandeling ter plaatse betaald.

Kun je niet op een afspraak aanwezig zijn, neem dan telefonisch contact op om je afspraak te annuleren. Zo kan iemand anders mogelijks nog jouw plaats innemen. Afspraken die tot 48 uur op voorhand geannuleerd worden, worden niet in vergoeding gebracht. Bij annulering minder dan 48 uur op voorhand, wordt de sessie/behandeling in rekening gebracht.